Průběh ozdravného pobytu 3.C v Krkonoších
23.5. – 3.6.2005

Ozdravný pobyt žáků 3.C trval 11 dní, zúčastnilo se 24 žáků a 3 dospělí /učitelka, vychovatelka a lékař/. Pracovali jsme dle režimu dne. Vzdělávacímu procesu byly věnovány dvě vyučovací hodiny po snídani /ČJ, M/ a jedna hodina před večeří /psaní dopisů, četba, kreslení deníčků…/ Maximální část programu se odehrávala venku /vycházky, hry, půldenní i celodenní výlety…/ Děti při vycházkách a výletech poznávaly nejbližší okolí Dolních Lysečin v Krkonoších /Horní Maršov, Velká Úpa, Rýchory…/ Zorganizovali jsme jeden celodenní výlet autobusem /Ratibořice, ZOO Dvůr Králové nad Labem/ a někteří zdatní jedinci vystoupali za mléčným občerstvením do soukromé mléčné farmy do kopců nad Velkou Úpu. V areálu Karlovy chaty jsme využívali hřiště, hráli míčové hry. Zde se uskutečnilo 1.června ke Dni dětí i velké sportovní odpoledne, které vyvrcholilo oslavou narozenin Míši Váchy. Sladkou odměnou byl pro všechny ovocný pohár. Zúčastnili jsme se i Dětského dne v Maršově. Všechny děti kreslily, malovaly, modelovaly, chytaly papírové rybičky, střílely ze vzduchovky, opékaly buřtíky… Navštívil nás člen KRNAP, který dětem přiblížil oblast našich nejvyšších hor prostřednictvím diapozitivů a zajímavého a poučného vyprávění. Uspořádali jsme „bojůvku“ za pokladem po vyznačených cestách s plněním úkolů zaměřených na znalosti získané během pobytu a noční výpravu, která byla uskutečněna pro zpestření a určité dobrodružství. Na jasné obloze jsme pozorovali nejznámější souhvězdí, planety a měsíc. Děti se rády a aktivně zúčastnily přípravy táboráku a buřtíkování. K udržování pořádku byly motivovány denním hodnocením.

Spolupráce s personálem Karlovy chaty byla dobrá. Jídelníček odpovídal zdravé výživě, byl dodržován pitný režim. V době ozdravného pobytu nedošlo k žádnému vážnému zranění ani onemocnění. Pro dvě děti si po sedmi dnech, na doporučení lékaře, přijeli rodiče /rýma, zvýšená teplota/. Zodpovědný dospělý doprovod spolupracoval v naprosté shodě.

Celý pobyt byl fotograficky digitálně zdokumentován. Shodli jsme se v názoru, že všechny děti zvládly tento pobyt velmi dobře i bez mobilních telefonů a zároveň je to „otužilo“ do budoucna. Kolektiv dětí byl kladně hodnocen dospělým doprovodem i personálem Karlovy chaty.

Ivana Hájková