Exkurze do Institutu Cervantes
25.4.2007

Na naší škole fungují pod hlavičkou Klubu rodičů už několik let kroužky španělštiny.Navštěvují je žáci 2.stupně a letos máme asi 25 španělštinářů. S nimi jsme koncem dubna t.r. navštívili Instituto Cervantes v ulici Na Rybníčku v Praze 2, který byl otevřen v září 2005 za účasti španělského prince. Celou exkurzi naplánovala a zorganizovala naše španělská lektorka Alisa. Provedli nás celým Institutem a ukázali velkou knihovnu španělských knih, videí, CD, časopisů a partitur s tím, že položky, které v Praze nemají, mohou objednat meziknihovní výpůjční službou přímo ze Španělska. Nakonec nám šéf studijního oddělení předvedl, co všechno se se španělštinou dá dělat na počítači. Podobné exkurze jsou bezpochyby velkou motivací k dalšímu studiu jazyků.

Eva Iveljová