Adaptační kurz Benecko
6.třídy, 2.-6.9.2009

Středa 2.9.2009

Dnes jsme přijeli na Benecko do penzionu Na Rychlově. Ubytovali jsme se, dali jsme si oběd a šli jsme na krátkou procházku a tam hráli různé zábavné hry. Vrátili jsme se na večeři a když jsme se najedli, tak jsme si hráli venku a v půl osmé jsme šli dovnitř hrát stolní hry.

Čtvrtek 3.9.2009

Dnes jsme byli na celodenním výletě. Ušli jsme 22km. Šli jsme do Špindlerova Mlýna a pak na Žalý. Ve Špindlerově Mlýně jsme si mohli nakoupit. Moc se nám výlet líbil a všechny nás bolí nohy :-). Večer byla diskotéka. Všichni jsme byli nadšeni.

Pátek 4.9.2009

Ráno po snídani jsme si připomněli, že se blíží škola. Nadepisovali jsme žákovské knížky a seznámili jsme se se školním řádem. Před obědem jsme si zahráli vybíjenou. Po poledním klidu pro nás učitelé připravili hezké hry v jídelně, protože venku pršelo. Když ustal déšť, šli jsme ven hrát fotbal, někteří žáci stavěli v lese domečky. Večer jsme opékali u táboráku buřty. Po setmění jsme se rozdělili na pět družstev a byla bojovka. Den se nám všem líbil.

Sobota 5.9.2009

Ráno pršelo a tak jsme po snídani zůstali doma. Paní učitelky vyhlásily výsledky večerní bojové hry. Odměnily také nejlepší stavitele lesních domečků. Celé dopoledne jsme hráli různé hry. Počasí se neumoudřilo ani po obědě. Nikomu to ale nevadilo, oblékli jsme pláštěnky a bundy a šli do vesnice Horní Štěpanice a na nedalekou zříceninu hradu. Nejlepší chvíle dnešního dne na nás však teprve čekala. Tou byla samozřejmě diskotéka, které začala v půl osmé. Taneční nadšení se protáhlo dlouho do noci...

Neděle 6.9.2009

Balíme, ach jo!! Bylo to tu prima, budeme vzpomínat. Čeká nás cesta domů, naši rodiče se už jistě těší. Poznali jsme se navzájem a těšíme se na další společné akce.