Videoarchív Kladská

3.A - Pochválen buď Ježíš Pán