Předběžný plán akcí a termínů
školní rok 2016/2017
1.9.2016 Zahájení nového školního roku před školou – 8:00
5.-9.9.2016 Jazykový pobyt v Querxenlandu, 4. třídy
21.9.2016 Třídní schůzky rodičů 1. a 6. tříd, 2.B, 4.A – 17:00
25.-30.9.2016 Jazykový pobyt žáků z 2. stupně v Hastings
9.-13.10.2016 Výměnný pobyt v Backnangu, 6.třídy
16.-20.10.2016 Výměnný pobyt žáků z Backnangu v Praze, 6.třídy
24.–28.10.2016 Podzimní prázdniny a ředitelské volno
9.11.2016 Pedagogická rada 1. čtvrtletí
9.11.2016 Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
18.11.2016 Ředitelské volno
29.11.2016 Vánoční koncert školy v Lucerně
30.11.-3.12.2016 Jazykový pobyt v Querxenlandu, 5. třídy
5.-7.12.2016 Výměnný pobyt z Lauf, 7. a 8.třídy
22.12.2016 Den třídy a třídního učitele
23.12.-2.1.2017 Vánoční prázdniny
4.1.2017 Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
19.1.2017 Den otevřených dveří – od 14:00 do 18:00
25.1.2017 Pedagogická rada 2.čtvrletí
31.1.2017 Pololetní vysvědčení
3.2.2017 Pololetní prázdniny
13.–17.3.2017 Jarní prázdniny
23.3.2017 Stonožková vernisáž
3.4.2017 Zápis do 1. tříd 9:00 – 11:00; 13:00 – 17:00, ředitelské volno
4.4.2017 Zápis do 1. tříd 12:30 – 17:00
13.-17.4.2017 Velikonoce
19.4.2017 Pedagogická rada 3.čtvrtletí
19.4.2017 Třídní schůzky: 1. stupeň 17:00, 2. stupeň 18:00
24.5.2017 Konzultace pro rodiče 17:00 – 18:00
22.6.2017 Pedagogická rada
27.6.2017 Závěrečná akademie - divadlo Hybernia
30.6.2017 Vysvědčení

Změna vyhrazena!