S T O N O Ž K A


Kompletní informace o hnutí Stonožka naleznete na oficiálních stránkách Stonožky.

Aktuality:
 • 23. března 2017: 19. ročník stonožkové vernisáže „Inspirace uměním“

  Na vernisáž bývají zváni rodiče, přátelé i významné osobnosti, několikrát tu byl např. Dominik kardinál Duka. Ve čtvrtek 23. března odpoledne přišla na slavnostní vernisáž do Kladské také starostka Jana Černochová, která bývá častým hostem stonožkových výstav. Snad nikdy tu nechyběli zástupci armády. Ta je důležitým článkem, protože dodává pomoc získanou prodejem obrázků do oblastí válečných konfliktů – např. do Kosova nebo do válkou zkoušeného Afghánistánu. Tentokrát byl přítomen armádní generál Josef Bečvář – náčelník generálního štábu dorazil s manželkou. Na této události nemohla chybět zakladatelka hnutí Na vlastních nohou – Stonožka Běla Gran Jensen. Přijeli se podívat i němečtí partneři školy v Kladské z Backnangu v Bádensko-Württembersku: ředitelka Karin Moll a její zástupkyně Stefanie Mattes.

  Letošní zadání „Inspirace uměním“ poskytlo dětem široké pole působnosti. Vedle Karafiátových Broučků nebo Čapkova Pejska a kočičky neváhaly ty starší sáhnout k tvorbě v oblasti abstrakce. Bez obrázku z Kladské nikdy neodchází starostka Jana Černochová. Tentokrát ji zaujala tvorba inspirovaná „Výkřikem“ Edvarda Muncha

  Po skončení vernisáže jsme s dětmi spočítali letošní stonožkový výtěžek, kterým pomůžeme na výzkum léčby Crohnovy choroby a nevěřili jsme vlastním očím! Děkujeme všem rodičům, prarodičům a milým hostům za podporu – letošní rekordní suma činí 47 435 korun!

  fotky

 • 16. února 2017: Exkurze do Plzně.

  Ve čtvrtek 16. 2. 2017 jsme se vydali na exkurzi do výzkumného centra NTIS (Nové technologie pro informační společnost) – moderní výzkumné centrum Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Využili jsme pozvání od pana děkana Doc. RNDr. Miroslava Lávičky. Pozvání dostaly stonožkové školy v rámci projetu Věda, která léčí. V rámci tohoto projektu přispíváme na výzkum léčby Crohnovy choroby. Naše škola přispěla v březnu 2016 výtěžkem 40 000,- Kč ze stonožkové vernisáže a v prosinci příspěvkem 30 000,-Kč z vánočního koncertu v pražské Lucerně. V Plzni nás přivítal pan proděkan pro rozvoj FAV Doc. Ing. Pavel Baroch, Ph.D., který se nám věnoval po celé dopoledne plné zážitků. Exkurze byla pro naše žáky za odměnu. Třídní učitelé vybrali 3 až 5 žáků z 5. až 9. třídy, kteří jsou příkladem pro ostatní z hlediska chování, prospěchu, jsou ochotni pomoci a vědí, co znamená slovo slušnost, poctivost, vstřícnost. Děkujeme za skvělou exkurzi, která byla pro všechny opravdovým zážitkem a odměnou!

  Jak popsali exkurzi naši žáci 5.ročníku

 • 2. prosince 2016: Stonožková mše v chrámu sv. Víta.

  více

 • 24.5.2016:V květnu 2016 byla ve stonožkových školách vyhlášena sbírka toaletních a školních potřeb pro děti z SOS vesniček v Prištině. Děkujeme za Vaši podporu a velkorysost, díky které posíláme dětem do Kosova 4 naplněné bedny. Vojáci AČR si sbírku již převzali a zajistí předání potřebným. DĚKUJEME!!!

  fotky

 • 17. března 2016: Ve čtvrtek 17. března 2016 se chodba v prvním patře naší školy opět proměnila v jednu velkou galerii. Tak jako každý rok, letos už poosmnácté, se stěny zaplnily kresbami všech žáků školy. Tentokrát děti kreslily na téma Svět zvířat očima žáku ZŠ Kladská. Během odpoledne získaly děti za své obrázky rovných 40 000 korun. Je to bezkonkurenčně nejvyšší suma za osmnáct let, kdy stonožkové výstavy pořádáme. Pomoc bude tentokrát směřovat do Plzně na Fakultu aplikovaných věd na rozvoj vědeckého výzkumu chronických dětských chorob, především Crohnovy choroby a do domova pro mentálně postižené Zvíkovecká kytička.
  Slavnostní vernisáž zahájila paní Běla Jensen, k dětem i rodičům promluvila i starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. „Stonožkový generál“ Josef Šíba převzal z rukou ředitelky školy Kateřiny Vávrové symbolický dárek ke svému životnímu jubileu: dort s marcipánovým tankem. Vernisáže se zúčastnil také děkan Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity Doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D., který dětem poděkoval a vysvětlil, jak je jejich pomoc důležitá a potřebná. Žáci společně zazpívali stonožkovou hymnu a na klavír zahrál Eliáš Hager.
  Děkujeme všem rodičům, prarodičům, absolventům školy a stonožkovým přátelům za návštěvu a velkou podporu. Výstava bude ve škole do 20. června.

  fotky

 • 4. prosince 2015: Vrcholem letošního výročního roku hnutí "Na vlastních nohou" - Stonožka se bezpochyby stala 5. slavnostní mše svatá, kterou pro stonožkové děti celebruje její významný patron J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. V pátek 4. prosince 2015 se zcela zaplnila katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha právě stonožkovými dětmi, pedagogy a přáteli hnutí. Slavnostní fanfáry hudby Hradní stráže zahájily v 11 hodin téměř dvouhodinovou slavnostní mši.
  V průběhu mše zazněly písně v podání mnohasetčlenného spojeného pěveckého sboru pod vedením sbormistra Jaroslava Pletichy. Jako sólista vystoupil velmi uznávaný světoznámý český operní zpěvák, absolvent naší školy - basbarytonista a barytonista Adam Plachetka, sólista Vídeňské státní opery, který v minulosti také působil v řadách stonožkových dětí. Dodnes na Stonožku velmi rád vzpomíná a hrdě se k ní hlásí. Další významnou osobností, která na mši zazpívala, byla sopranistka Marie Fajtová, sólistka Národního divadla v Praze. I letos promluvil k dětem probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském prof. Petr Piťha. Mimo jiné také přiblížil posluchačům osobnost sv. Mikuláše.
  Na odpoledne pozval Otec kardinál vítěze výtvarné soutěže "Karel IV. - Otec vlasti" do Arcibiskupského paláce, kde jim byla předána ocenění. Při příležitosti 25. výročí založení byla Stonožce předána zlatá medaile sv. Vojtěcha - nejvyšší ocenění Arcibiskupství pražského. Poté se v prostorách Anežského kláštera uskutečnila za přítomnosti Otce kardinála slavnostní vernisáž výstavy vítězných prací letošní výtvarné soutěže. Na výstavě měli naši žáci vystaveny své výtvarné práce, které byly oceněny čestným uznáním a diplomy.

 • 26. března 2015: 17. ročník stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Vernisáž výstavy „Očima čtenáře“ zahájila starostka MČ Praha 2 Jana Černochová. Mezi významnými hosty byl i absolvent školy, operní pěvec, Adam Plachetka, který svou přítomností potěšil všechny své učitele. Byli jsme příjemně překvapeni hojnou účastí našich rodičů a díky jejich příspěvkům jsme během odpoledne vybrali úžasnou částku 27 873 Kč. Peníze budou využity na pomoc pro děti ze sirotčince v Bagramu v Afghánistánu, kterou zajistí vojáci AČR. Dále pomůžeme dětem s mentálním postižením v domově Zvíkovecká kytička. Obrázky budou k zakoupení ještě do třídních schůzek. Výstava potrvá do konce června.

 • 5. prosince 2014: Již počtvrté pozval J. Em. Dominik kardinál Duka O.P. stonožkové děti do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha na slavnostní mši svatou, která byla zároveň poděkováním všem pilným dětem a pedagogům za jejich skvělou práci pro hnutí Na vlastních nohou – Stonožka. V pátek 5. prosince 2014 se hodinu před polednem zaplnila katedrála nejen stonožkovými dětmi, ale i vzácnými hosty, mezi nimiž byli náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel, legendární česká televizní a rozhlasová hlasatelka a moderátorka paní Kamila Moučková, mnohonásobná olympijská vítězka a mistryně světa a Evropy ve sportovní gymnastice paní Věra Čáslavská a mnohé další významné osobnosti. Paní Běla poděkovala především dětem a jejich pedagogům, kteří myslí na druhé a "... pomáhají svým vrstevníkům překonat hrůzy, ve kterých mnohé děti ještě musí žít". Zároveň krátce zavzpomínala na začátky činnosti hnutí v naší republice a také na spolupráci s vojáky, kteří v místě svého působení v zahraničních operacích nezištně realizovali společné projekty Stonožky a AČR. Gen. Petr Pavel poděkoval paní Běle za to, že už téměř 25 let vede hnutí, jehož hlavním smyslem je pomáhat. K dětem promluvil také prof. Petr Piťha, probošt Kolegiální kapituly Všech svatých na Hradě pražském.

  V 15 hodin pokračoval slavnostní den vernisáží výstavy soutěžních prací na téma 650 let od založení chrámu sv. Víta v Anežském klášteře. Výtvarné práce 10 žáků naší školy byly na této výstavě také vystaveny a 25 prací bylo oceněno čestným uznáním. V úvodu promluvil prof. Petr Piťha a generální ředitel Národní galerie Doc. Dr. Ing. Jiří Fajt, Ph.D. Ten vysoce ocenil vystavované práce a navrhl, aby příští rok proběhla další výtvarná soutěž na téma 700. výročí narození Karla IV., krále českého a císaře římského. Zároveň zdůraznil, že Národní galerie v Praze opět ve svých prostorách vystaví soutěžní práce.

 • 3.4.2014: Vernisáž již 16. ročníku stonožkové výstavy výtvarných prací všech žáků školy. Letošní téma "My ve městě a město v nás".
  Slavnostní vernisáž se konala za přítomnosti Dominika kardinála Duky OP, prezidentky hnutí Na vlastních nohou Běly Gran Jensen, starostky MČ Prahy 2 Jany Černochové, Kamily Moučkové a dalších významných a milých hostů. Děkujeme všem hostům za krásná a milá slova, kterými naši vernisáž uvedli. Rodičům našich žáků děkujeme za účast na vernisáži a jejich podporu. Výtěžek letošní vernisáže - dary za obrázky našich žáků - činí rekordní částku za 16 let konání stonožkových vernisáží - 33 288 Kč! Děkujeme!

  pozvánka
  fotky

 • 16.12.2013: Stonožka – hnutí Na vlastních nohou vyhlašuje rychlou sbírku na pomoc uprchlíkům ze Sýrie, zejména dětem. Až do 7.1. sbíráme teplé zimní oblečení! Děti mohou nosit oblečení do školy, do vestibulu u Lužické.

  Nastávající zima zhoršuje už tak těžké životní podmínky uprchlíků ze Sýrie, soustředěných např. v druhém největším uprchlickém táboře na světě v jordánském Zaatarí. Lidé se zde i bez zimy potýkají s drsnými životními podmínkami. V současné době se zde nachází asi 80 tisíc uprchlíků, z toho je skoro polovina dětí. Jejich počet se neustále zvětšuje. Každou noc překročí jordánskou hranici okolo 500 - 700 Syřanů. Mají hlad, jediné v čem ze své země odešli je lehké oblečení, které je před mrazivou vlnou neochrání. V táboře nefunguje centrální vytápění, uprchlíkům, především dětem je zima. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) dodává Syřanům celty a pokrývky, nicméně děti v táboře by uvítaly i teplé zimní oblečení, kterého se jim nedostává.

 • 18.4.2013: Vernisáž již 15. ročníku tradiční stonožkové výstavy, tentokrát "Květinové jaro na Kladské". Slavnostní zahájení v 15:00 hodin, otevřeno od 14:00 do 18:00 hodin. Na výstavě mají vystavené své obrazy všichni žáci školy.

  Vážení rodiče, absolventi a přátelé školy! Srdečně děkujeme za Vaši dnešní úžasnou podporu, kterou jste nám svojí návštěvou prokázali! Dnešní účast byla rekordní, stejně tak, jako Vámi darovaná částka 29 545 Kč, za obrazy Vašich dětí. Letošní výtěžek jde na stavbu pergoly do domova pro mentálně postižené - Zvíkovská kytička na Plzeňsku. Děkujeme! Slavnostního zahájení se zúčastnila starostka MČ Prahy 2 Mgr. Jana Černochová, místostarostka za školství Jana Duchková, vedoucí školského odboru Ing. Zuzana Folprechtová, PaedDr. Jana Rybínová, prezidentka hnutí Na vlastních nohou - Stonožka Běla Gran Jensen, generálmajor Ing. Miroslav Žižka, plukovník Petr Milčický a Jan Vodňanský.

  článek
  fotky
  výtvarné práce

 • 7.12.2012: Slavnostní Stonožková mše v katerále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  V pátek 7. prosince 2012 přijelo do Prahy více než 4 000 stonožkových dětí a pedagogů. Na v pořadí již druhou Stonožkovou mši je pozval pražský arcibiskup J.E. Dominik kardinál Duka OP, který jim tímto krásným způsobem chtěl poděkovat za jejich práci a pomoc dětem ve válečných oblastech světa. Mše se zúčastnili i významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošalík, náčelník Generálního štábu AČR gen. Petr Pavel a vojáci, z nichž mnozí byli účastníky zahraničních misí AČR. Bez jejich přispění by bylo možno stonožkové zahraniční projekty realizovat jen velmi obtížně.
  Ve 14.30 pak byla v Anežském klášteře na Starém Městě zahájena výstava soutěžních prací na téma "Po stopách Konstantina a Metoděje". Slavnostní vernisáže se zúčastnili J.E. Dominik kardinál Duka OP, velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík, prof. Vít Vlnas z Národní galerie v Praze, sestra Dominika Bohušová OP. Ve svých krátkých projevech se všichni shodli na tom, že úroveň soutěžních prací je velmi vysoká a bylo opravdu velmi obtížné vybrat z více než 1 000 zaslaných prací ty nejlepší.

  článek (Stonozka.org)

 • 20.3.2012: 14. ročník stonožkové vernisáže "Sv. Cyril a Metoděj očima žáků ZŠ Kladská".
  Slavnostního zahájení se zúčastnili významní hosté: Běla Gran Jensen, prezidentka hnutí Na Vlastních nohou, sestra Dominika Bohušová OP - zástupkyně pana kardinála Dominika Duky, brigádní generál Jaroslav Kankia, Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí školského odboru MČ P2 a PaedDr. Jana Rybínová. Návštěvníci měli možnost hlasovat pro nejlepší výtvarné práce, které postupují do celostátního kola výtvarné soutěže, kterou pořádá hnutí Na vlastních nohou ve spolupráci s Arcibiskupským palácem.

  pozvánka
  fotky
  dopisy od kardinálů Duky a Meisnera
  článek na stránkách AČR

 • 2.12.2011: Výtvarná a literární soutěž sv. Anežka, listopad 2011

  Výtvarné soutěže se zúčastnilo na 2000 dětí a literární 100 dětí z celé ČR. Naši žáci se umístili na skvělých místech. Gratulujeme!

  Nejvyšší cenu ve výtvarné části soutěže převezmou na slavnostním shromáždění v Arcibiskupském paláci v Praze z rukou arcibiskupa Dominika Duky dne 2.12.2011: Mia Phamová, Helena Maršálová, Václav Lipš, Ondřej Nývlt a Anna Slováčková a za literární dílo Kateřina Smolíková.

  Pamětní list obdrží: Irena Minaříková, Markéta Fleková, Ester Vlasáková, Petra Hrabánková, Rozálie Soukupová, Michaela Uhlířová, Adéla Kubištová, Anna Oswaldová, Aneta Filusztková, Barbora Šmejkalová, Noemi Liborová

  Výstavu můžete navštívit ve Strahovském klášteře do 2.12.2011.

 • 12.11.2011: 800 let narození Svaté Anežky České

  více

 • 10.3.2011: Srdečně Vás zveme na 13. ročník naší tradiční stonožkové vernisáže výtvarných prací všech žáků školy. Obrazy dětí jsou odezvou na navštívené pražské výstavy. Vernisáž se koná ve čtvrtek 10.3.2011 v 15 hodin v prvním patře školní budovy. Otevřeno bude od 14 do 18 hodin. Finančním darem za obrázky můžete pomoci dětem v Afghanistánu a v Africe.
  Dnešní výtěžek na pomoc dětem v Afghánistánu a ve Středoafrické republice činí 20 600 Kč! Děkujeme!

  pozvánka
  fotky

 • 16.12.2010: Stonožková výzva: Nevíte-li si rady, kam se starou autolékárničkou, prosíme o její odevzdání ve škole (třídním učitelům) – předáme je našim vojákům v Afghánistánu pro pomoc tamějším dětem a jejich rodinám. Děkujeme.

  plakát

 • 13.12.2010: Stonožková vernisáž v PSP ČR

  V pondělí 13. prosince se uskutečnila v kuloárech Poslanecké sněmovny Parlamentru České republiky vernisáž výstavy pod názvem "Můj sen o Afghánistánu". Záštitu nad výstavou převzali ministr obrany Alexandr Vondra a poslanec František Bublan.

  Vojáci i civilní část 5. kontingentu Armády České republiky PRT Lógar uspořádali během své mise v afghánské provincii Lógar za podpory Stonožky, provinčního ministerstva školství, Ministerstva zahraničí České republiky a za přispění katolických farností výtvarnou soutěž pro děti z 18 škol 5 distriktů provincie Lógar. Mladí malíři měli pro své kamarády v České republice nakreslit obrázky na téma "Moje rodina", "Moje vesnice" a "Moje škola". Vznikla překrásná díla, která zobrazují život v afghánské rodině, přátelství a afghánskou přírodu. České, slovenské a americké děti se svými obrázky snažily vyjádřit, co by přály svým afghánským kamarádům.

  Slavnostní vernisáže se zúčastnilo na 80 učitelů stonožkových škol. Pozvání přijali také významní hosté - ministr obrany Alexandr Vondra, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, dlouholetí stonožkoví přátelé a velicí příznivci gen. Josef Šíba, gen. Michal Pažúr, plukovník gen. štábu Rudolf Honzák, mjr. Karel Kout a zmocněnkyně ministerstva zahraničí ČR pro Afghánistán Ester Lauferová. Mezi hosty byli i příslušníci útvaru CIMIC, kteří byli hlavními "stonožkovými" spolupracovníky a zajišťovali realizaci společných projektů Stonožky a 5. kontingentru AČR. Více na http://www.stonozka.org/.

  fotky

 • 13.5.2010: Oslavy založení Stonožky a výročí spolupráce s AČR

  Vážení přátelé,
  příští rok Stonožka oslaví 20 let svého narození. Zároveň tomu bude již 10 let, co započala vynikající a unikátní spolupráce s Armádou České republiky. Během těchto let se podařilo úspěšně realizovat velmi mnoho projektů, které učinily mnoha dětem ve válečných či poválečných zemích světa život alespoň trochu snesitelnější. Pomáhalo se také dětem v České republice a na Slovensku. Velmi rádi bychom zároveň vyzdvihli obětavou práci všech vynikajících českých a slovenských pedagogů.

  Přemýšleli jsme, jak a kde bychom se my všichni mohli sejít, pobavit se a důstojně kulatá jubilea oslavit. Nejen Vy, stonožkové děti a studenti, ale i Vaši učitelé, kteří Vás tak vynikajícím způsobem a obětavě vedou, a také Vaši rodiče, kteří v mnoha případech na stonožkových akcích ochotně pomáhají. Doufáme, že se sejdeme i s učiteli, kteří dlouhá léta pro Stonožku pracovali a dnes už již v důchodu. Všichni – stonožkoví žáci, studenti, učitelé i rodiče jsou srdečně zváni a vítáni.

  Sejdeme se 13. května 2010 na stadionu Dukly v Praze na Julisce.
  Bude to odpoledne plné sportu, her, soutěží, vystoupení, zpěvu a tance. Bohatý program bude zakončen koncertem a ohňostrojem.

 • 25.3.2010: Ve čtvrtek 25.3.2010 se konal již 12. ročník stonožkové vernisáže "Olympiáda 2010 v Kladské" na ZŠ Kladská 1 v Praze 2. Slavnostního zahájení se zúčastnili paní Běla Gran Jensen, vedoucí OŠMT MČ Praha 2 Ing. Z. Folprechtová, poslankyně Parlamentu ČR PaedDr. Jana Rybínová, generál Josef Šíba, plk. Petr Milčický a major Karel Kout. Na výstavu se přijel podívat a učitelům k jejich nastávajícímu svátku popřát, brigádní generál Miroslav Žižka. Po celé odpoledne proudily do školy davy rodičů, návštěvníků a celá škola ožila. Celková částka, kterou návštěvníci ve škole zanechali jako sponzorský dar na pomoc Stonožce se vyšplhala na 21 087.-Kč. Polovina poputuje do Afghánistánu a polovinou pomůžeme dětem v sirotčinci v Bozoumu ve Středoafrické republice. Naše škola svými 12 vernisážemi pomohla již celkově více než čtvrt miliónem korun. Stonožkové akce a pomoc potřebným je důležitou součástí našeho ŠVP a výchovně vzdělávacího procesu.

  plakát
  výtvarné práce
  fotky

 • 7.4.2009: 11. ročník stonožkové výstavy výtvarných prací žáků školy. Výstavu zahájila K. Vávrová, paní Běla Gran Jensen, Ing. Zuzana Folprechtová (vedoucí školského odboru MČ Praha 2), MUDr. Iva Hodková (ředitelka DPL Opařany), generál Josef Prokš, Martin Chleborád (zástupce Siriri).
  Děkujeme za Vaši přítomnost a podporu, vernisáž byla velice úspěšná! Celkem jsme za dětské obrázky dostali 19 478,- Kč!!! Pomůžeme dětem v sirotčinci v Bozoumu a v Dětské psychiatrické léčebně Opařany.

  pozvánka
  fotky

 • březen 2009: Zapojili jsme se do pilotního projektu Stonožky No bullies fashion / Móda je nešikanovat. První součástí projektu je založení skupiny žáků z 8. a 9. třídy, kteří pracují s ostatními spolužáky z celé školy v prevenci šikany na škole.

 • Aktovky pro děti v Afghanistánu – leden 2009
  Počátkem ledna 2009 se naší škole podařilo zaslat dětem do Afghanistánu 60 ks zcela nových školních aktovek. Díky spolupráci s mjr. Karlem Koutem jsou aktovky již na místě a čekají na zahájení nového šk. roku.

 • Do Stonožky se zapojily i děti ze Středoafrické republiky – prosinec 2008
  Během podzimu 2008 probíhala počáteční jednání o spolupráci s o.p.s. Siriri (konkrétně s naším absolventem Martinem Chleborádem), jejíž zástupci pracují s dětmi ve Středoafrické republice. V Bozoumu, malém městečku na severozápadě země stojí dům – denní stacionář pro sirotky. Zde zástupci Siriri pečují o tyto africké děti, sirotky – děti zde dostanou jídlo, základní vzdělání, je postaráno o jejich zdravotní stav i volný čas. A právě tento volný čas poslední dobou děti využívají kreslením vánočních přání pro Stonožku. Děti ze ZŠ Kladská 1, Praha 2 vyhlásily sbírku a sebraly tak velké množství nových pastelek, které zástupci Siriri do Afriky dovezli a předali dětem ve stacionáři. Děti z Kladské tak vyzvaly své kamarády, aby se připojili ke Stonožce. První výsledky můžete vidět na fotografiích. Máme z toho radost a věříme, že na oplátku pomůže Stonožka zase těmto sirotkům v Africe!
  Dětem a rodičům moc děkujeme za pastelky!!

  kresby

 • 5.12.2008: dnes se konal v Lucerně tradiční stonožkový koncert. Tentokrát byl ve znamení školy Kladská:), účinkujícími byli Z. Drda, E. Farna a dále bývalí i současní žáci školy. Dárky pro 1 800 dětí balili, připravili a rozdávali žáci 9. třídy, byli skvělí, děkujeme! Sledujte 24.12. kolem poledne na ČT 1 - koncert Na vlastních nohou.

  fotky

 • 13.10.2008: V Praze na Ovocném trhu se konalo setkání dětí stonožkových škol. Byl vytvořen rekord v počtu přítomných "stonožek". Dětem zazpíval Josef Wágner, který zde pokřtil své nové CD. Běla Gran Jensen přivítala mezi hosty i M. Donutila, Karla Wágnera a starostu MČ Prahy 1 Petra Hejmu.

  fotky

 • 10.6.2008: Cena Ď – Stavovské divadlo (nominace školy)

  fotky

 • 26.3.2008: Stonožka vyhlašuje velkou literárně – výtvarnou soutěž na téma „Boj se šikanou“ (No Bullies Fashion). Naši žáci již na svých výtvarných i literárních dílkách pracují.

  více
  obr.

 • 19.12.2007: 10. ročník stonožkové vernisáže výtvarných prací žáků školy ŽIVOT V PRAZE 2 OČIMA DĚTÍ Z KLADSKÉ. Otevřeno 14:00 – 18:00, slavnostní zahájení za přítomnosti významných hostů v 15:00 hodin. Přijďte podpořit naše žáky v jejich pomoci dětem v Afghanistánu. Za výtěžek z prodeje dětských obrazů pořídíme vodovod do jedné tamější školy. Letos proběhne současně v 2. patře výstava prací žáků školy, která vznikla ve spolupráci s o.o.p.s. Siriri – pomoc dětem ve Středoafrické republice, kde pomůžeme dětem v sirotčinci.

  Vernisáž zahájila prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR genmjr. Josef Prokš.
  Během odpoledne naši žáci získali darem za své obrázky celkem:
  • 8 340,50 Kč na pomoc dětem do Psychiatrické léčebny v Opařanech
  • 6 382,50 Kč na pomoc dětem v Afghanistánu – na vybudování vodovodu do tamější školy
  • 5 858,00 Kč na pomoc dětem v sirotčinci ve Středoafrické republice – zajišťuje o.p.s. Siriri
  Děkujeme za Vaši podporu!!!

  pozvánka
  fotky
  výtvarné práce

 • 20.11.2007: Beseda s válečným veteránem Janem Horalem. V rámci naší spolupráce s AČR a přípravou třetí stonožkové knihy, paní ministryně V. Parkanová projevila přání, aby se žáci seznámili s válečnými veterány. Vybrali jsme si plukovníka, inženýra Jana Horala. Setkání předčilo naše očekávání. Pan Horal zaujal svým nesmírně poutavým a zároveň poučným vyprávěním všechny děti z 2. stupně, které napjatě poslouchaly hodinu a půl. Během vyprávění se děti dozvěděly mnoho nového z historie, zajímavé informace z bojů za 2. světové války, atmosféru a hrůzné činy 50. let a mnoho dalšího. Děkujeme všichni za úžasný zážitek, poučná slova a předané zkušenosti.

  fotky

 • 3.-14.9.2007: Letošní první stonožková sbírka pro humanitární pomoc dětem do Afghanistanu. Přineste jednu hračku, plyšáka, pastelky a opatřete je jmenovkou s přáním pro děti v chudých a válkou postižených oblastech v Afghanistanu. Vaše dárky na místo dopraví a osobně předají vojáci AČR. Děkujeme!
  foto

 • 7.9.2007: Schůzka na Ministerstvu obrany, přijetí učitelů a zástupce žáků ministryní V.Parkanovou
  foto

 • 25.6.2007: Vystoupení školní kapely na akci Armády ČR - Armáda dětem a mládeži, která se uskuteční ve dnech 24. a 25.6. na pražském Vypichu. Naše kapela vystoupí jako zástupce stonožkových dětí ZŠ Kladská v pondělí 25.6. mezi 10:15 - 10:45 hod.
  fotky

 • 19.6.2007: Předávání Ceny Jana Masaryka "Gratias agit 2007" na ministerstvu zahraničních věcí. Toto ocenění je každoročně udělováno ministrem zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí. Za Stonožku a pomoc našich dětí v Thajsku v oblasti zasažené tsunami a pomoc tamějším dětem nemocným AIDS se zúčastní K. Vávrová se dvěma žáky školy.
  fotky

 • 28.3.2007: Setkání ke Dni učitelů na Ministerstvu obrany ČR.
  více
  fotky

 • 14.prosince 2006: Stonožková vernisáž výstavy ZOO v Kladské.
  Děkujeme všem návštěvníkům za podporu naší akce, děti získaly za své obrazy 18 549.- Kč. Svojí přítomností nás velice potěšili prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen, armádní generál Ing. Pavel Štefka, ze ZOO RNDr. František Šusta Ph.D., za MČ Praha 2 Ing. Zuzana Folprechtová.
  fotky

 • říjen 2006: Sbírka "Aktovka štěstí".
  Moc děkujeme všem našim žákům, kteří přispěli na aktovky štěstí! Celkem odesíláme na zakoupení 4 aktovek pro děti ze školy v Srbsku 5 800.-Kč!!!
  více