Konference v Estonsku – projekt Socrates na ZŠ Kladská

Naše škola je již druhým rokem zapojena do programu EU Socrates – Comenius. Náš podprogram se jmenuje „ Young in Europe“. Jsou v něm zapojeny 4 školy ze 4 zemí. Kromě naší školy ZŠ Kladská 1, Praha 2 jsou zde školy z Dánska, Německa a Estonska. Každý rok se konají dvě pracovní setkání učitelů. Vloni byla konference v Praze na naší škole a ve škole v Berlíně. Během loňského školního roku zpracovávali žáci všech zúčastněných zemí celkem čtyři témata. Pracovním a jednacím jazykem je angličtina, občas se komunikuje i v němčině. První téma znělo: „Já, moje rodina a okolí“, dále děti psaly a kreslily vánoční přání, v únoru zpracovaly výtvarně i literárně „Můj rodokmen“ a posledním úkolem ve školním roce 2004/2005 bylo natočení videofilmu o škole a jejím okolí. Všechny práce se dle rozpisu rozesílaly navzájem do jednotlivých škol tak, aby každá škola dostala zásilku od všech zúčastněných. Žáci se tak dozvídají o životě, kultuře, škole a lidech v jiných zemích. V neposlední řadě to vše přispívá k rozvoji anglického a i německého jazyka.

Letošní druhý ročník jsme zahájili pracovní konferencí ve škole v Estonsku. Tentokrát s námi mohli vycestovat i 4 žáci. Po příletu do Tallinu, kde jsme se sešli všichni zúčastnění z České republiky, Dánska a Německa, následovala návštěva místního gymnázia a prohlídka hlavního města s anglicky mluvící průvodkyní. Do městečka Voru jsme museli ujet večer ještě 250 km, kde na nás čekaly rodiny, u kterých všechny děti bydlely. Program byl velice pestrý a zajímavý. Měli jsme možnost prohlédnout si překrásnou přírodu a památky, seznámit se s životem místních obyvatel a hodně času jsme strávili ve zdejší škole. Během pěti dnů proběhlo několik pracovních schůzek učitelů i žáků. Pro všechny děti byly připraveny různé projekty (výtvarný, sportovní..). Konference, kde děti anglicky hovořily o práci v projektu Socrates a vzájemně si vyměňovaly zkušenosti z jednotlivých zemí, byla nesmírně zajímavá. Mottem se stalo heslo „Peace please“. Rozpracovali jsme společně letošní program a již plánovali příští školní rok.

Všichni se už nyní těší na leden, kdy budeme hostit naše partnery z Dánska, Německa a Estonska v Praze v ZŠ Kladská. Do té doby nás však čeká hodně práce na projektech, tentokrát z oblasti zeměpisu a dějepisu. Z naší spolupráce vznikla i další akce – výměnný pobyt žáků 8. tříd. V říjnu přijede 36 žáků z dánského Bronby do rodin žáků naší školy a na jaře naši žáci odjedou do Dánska. Tuto výměnu podporuje i MČ Praha 2, která nám částečně přispěje na dopravu do tak vzdálené země. Díky tomu bude umožněna účast téměř všem dětem 8.tříd.