Organizace školního roku 2005/2006

Období školního vyučování ve školním roce 2005/2006 začne ve čtvrtek 1. září 2005. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2006. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve pátek 30. června 2006.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2005.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2005 a skončí v pondělí 2. ledna 2006. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2006.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2006.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 6.2. - 12.2.2006.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2006.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července do pátku 1. září 2006.

Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne v pondělí 4.září 2006.

 

Co nového přinese školní rok 2005/2006

Žáky i učitele základních škol čeká od září několik novinek. Žáci 9. ročníků dostanou poprvé výstupní hodnocení. Žákům šestých tříd přibude v rozvrhu jedna hodina. Učitelé se začnou intenzivněji připravovat na tvorbu školních vzdělávacích programů.

Výstupní hodnocení dostanou žáci 9. ročníků spolu s pololetním vysvědčením. Škola by do něj měla napsat, jaké úrovně vzdělání žák dosáhl, jaké jsou jeho možnosti, nadání nebo jak se choval v průběhu školní docházky. Dokument škola vydá nejen žákům devátých tříd, ale také pátých a sedmých, kteří se budou hlásit například na víceleté gymnázium nebo konzervatoř. Hodnocení bude sloužit středním školám jako jeden z podkladů pro přijímací řízení.

Základní školy se také postupně připravují na práci s rámcovým vzdělávacím programem a na tvorbu školního vzdělávacího programu. Chystá se proto dvouleté intenzivní školení koordinátorů tvorby ŠVP. Všechny základní školy by podle nich měly začít učit v 1. a 6. ročníku ve školním roce 2007/2008.

 

Organizace školního roku 2006/2007

Organizace školního roku 2004/2005