Doučování denně, dle potřeby dětí (po domluvě s rodiči)
Stolní tenis průběžně během celého týdne
Počítače Út 14:35 - 16:00, Pá 13:40 - 16:00
Výlety bude vyvěšeno na nástěnce
(děti dostanou lísteček a bude na webu ŠD)
Výtvarné a pracovní činnosti průběžně během celého týdne
Míčové a pohybové hry denně na školním hřišti


Školní družina poskytuje dětem vzájemné prožitky(sdílení) mimo rámec běžné školní třídy. Důležitým prvkem v životě dítěte je hra. Ke sportovně-pohybovým aktivitám je k dispozici školní hřiště s prolézačkami, v prostorách družiny stoly na stolní tenis a fotbálek. Na venkovní pobyt také využíváme prostoru před školou nebo na dětském hřišti v ulici Slovenská. Děti se aktivně zapojují do míčových her (vybíjená,přehazovaná,volejbal), k dispozici mají také švihadla a pálky na badbinton. Oblíbené jsou společenské hry: Carcassonne, Alhambra, Dostihy a sázky, Activity a další. Děti si také hodně hrají se stavebnicemi, hlavně Lego, Capla a velkými molitanovými kostkami. Poskytujeme dětem možnost sebevyjádření, rozvoje kreativity a estetického cítění ve výtvarně-pracovních činnostech. Pravidelně (převážně ve středu) organizujeme výlety a celodružinové akce. Novinkou letošního školního roku je relaxační koutek s knihovničkou časopisů a encyklopedií. Naším přáním je, aby se dětem u nás líbilo a cítily se zde dobře.