Provoz

Provoz školní družiny je zahájen 4. 9. 2017.
Provoz je denně Po – Pá od 6:30 – 18:00 hod.
Zápisní lístky prosíme odevzdat vyplněné nejpozději do 8. 9. 2017

Vedoucí školní družiny:

Anna Palečková 

     


Vychovatelky:

Lívie Báčová

Natalija Riško

 

   Činnost školní družiny:

 • Stolní tenis, stolní fotbálek
 • Pracovní, výtvarné činnosti
 • Pobyt na školním hřišti a na louce před školou, sportovní činnosti, míčové hry, průlezky
 • Výlety, vycházky, muzea
 • Zpívání písní
 • Společenské, stolní hry
 • 2x týdně počítačová učebna
 • Nabídka výletů – převážně středy
 • Psaní DÚ (samostatně)

Rozvrh činností a výletů bude na nástěnce ve vestibulu školy průběžně během celého roku.

Odchody dětí

Své děti si můžete vyzvednout kdykoliv, vždy Vám řekneme, zda půjdou vestibulem školy nebo přes školní hřiště. Nad zvonky na nástěnce ve vestibulu školy naleznete informaci, kde děti jsou. Pokud ne, zvoňte na školní družinu.

Školné ŠD

Veškeré informace najdete na vnitřním řádu školní družiny (v dokumentech, prosíme, pozorně přečíst) nebo na nástěnce ve vestibulu školy.

Každý žák obdrží svůj variabilní symbol, který bude zapsán do ŽK během září. Tento VS bude mít Vaše dítě po celou dobu docházky do ŠD.


Školné pro rok 2017/2018 bude 200,- Kč měsíčně, sourozenci 150,- Kč měsíčně (kteří navštěvují současně ŠD). Platbu prosíme uhradit:

 • září–prosinec 800,- Kč, sourozenci 600,- Kč
 • leden-červen 1 200,- Kč, sourozenci 900,- Kč

Platbu září - prosinec nutno uhradit do 30. 9. 2017!
Platbu leden - červen nutno uhradit do 31. 1. 2018!
Je též možné uhradit celou částku 2 000,-Kč (1 500,-Kč sourozenci) do 30. 9. 2017.

Školné poukazujte na běžný účet č. 000035-0004634369/0800. Bez variabilního symbolu přiděleného vašemu dítěti nebude platba akceptována.


Telefony do školní družiny: 222 523 523, 736 437 020.