Testování SCIO - 5.třídy
školní rok 2016/2017

Národní testování 2016/2017 - 5.třídy (ČJ, MA, OSP)

Testování SCATE - německý jazyk