Zápis do 1. tříd
školní rok 2017/2018

Výsledky zápisu do prvních tříd

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte v kanceláři školy ve dnech 18. – 21. dubna 2017 mezi 7. a 16. hodinou. Děkujeme.

V září 2017 budeme otevírat dvě 1. třídy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se koná ve čtvrtek 19. ledna 2017 od 14 do 18 hodin! Přijďte se svými dětmi, pro které budou ve škole přichystána nejrůznější překvapení a Vy si můžete pohovořit se všemi pedagogy, s našimi žáky i absolventy.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD na šk. rok 2017/2018 se koná v pondělí 3. dubna 2017 od 8:30 do 16:30 hodin a v úterý 4. dubna 2017 od 12:30 do 16:30 hodin. Nezapomeňte Vaše dítě včas zaregistrovat na přesný čas k zápisu na našich webových stránkách. Přihlašování bude probíhat od 21. listopadu 2016.

Rodiče dětí, které mají bydliště v naší spádové oblasti, přinesou k zápisu výpis z agendového informačního systému, kterým doloží trvalý pobyt dítěte. Tento výpis vydá občanovi každá ohlašovna úřadu – nemusí to být bezpodmínečně místně příslušná ohlašovna podle trvalého pobytu občana (tzv. evidence obyvatel). Pro vydání výpisu budete potřebovat platný občanský průkaz a originál (nebo úředně ověřenou kopii) rodného listu svého dítěte.

V 1. třídách začínáme s výukou německého jazyka – 2 hodiny týdně, ve druhé třídě 3 hodiny, od 3. třídy až 5 hodin týdně včetně konverzace s rodilým mluvčím. Od 6. ročníku (možnost už od 3. ročníku formou kroužku) se děti učí anglicky. V osmé třídě žáci mohou skládat mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English. V deváté třídě mohou žáci skládat zdarma Deutsches Sprachdiplom (mezinárodní jazyková zkouška s certifikátem).

Kdo má chuť, může se na druhém stupni pustit do španělštiny, francouzštiny, italštiny.

Pro sportovce máme dobrou zprávu, dle zájmu rodičů vyjíždějí každoročně všechny třídy od 2. do 8. ročníku na lyžařské kurzy.

Těšíme se na vás!

 
Dokumenty: