Nezávazné informace pro přijímání na SŠ


Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře
ve školním roce 2016/2017 pro školní rok 2017/2018

Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 671/2004 Sb.). Přijímací řízení probíhá jako v předchozím školním roce za podmínek, které byly naposledy upraveny novelou školského zákona (zákon č. 472/2011 Sb.) a změnou vyhlášky č. 671/2004 Sb. (vyhláška č. 86/2012 Sb.).

Základní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017
RED IZO: 600035638
IZO: 049624911
  • zápisové lístky jsou k vyzvednutí v kanceláři školy od 1. března 2017 (8:00 – 15:30) proti podpisu zákonného zástupce (občanský průkaz nutný)
  • zápisový lístek od školy obdrží pouze žák, kterému škola potvrzovala přihlášku ke studiu na SŠ

Škola razítkem potvrzuje správnost strany B na přihláškách (výpis známek).

Potvrzujeme pouze formuláře nových přihlášek, oboustranně vytištěných.

V platnosti jako v uplynulém školním roce tak zůstává zejména podávání jen dvou přihlášek, vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů nejdříve 22. dubna a v dalších kolech bez zbytečného odkladu, zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům, po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání), vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem, možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou. Výjimkou jsou dva případy, kdy uchazeč jej může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole. Jednak když jeho odvolání bylo úspěšné, a nově i uchazeč, který uplatnil zápisový lístek do oboru s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.

Také zůstává v platnosti termín pro přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech, do oborů s talentovou zkouškou od 2. do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří od 15. do 31. ledna, na gymnázia se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února.

Můžete využít informace na www.atlasskolstvi.cz nebo navštivte SCHOLU PRAGENSIS v Kongresovém centru 24. - 26. 11. 2016.

Častým dotazem je termín odevzdání přihlášek k potvrzení naší školou a vydání zápisového lístku. Z hlediska zpracování prosíme o dodání modrých přihlášek na umělecké školy do 21. 11. 2016, na SŠ musí být vámi doručeny do 30. 11. 2016. Růžové přihlášky pro ostatní školy prosíme nejpozději do 10. 2. 2017, na SŠ musí být do 1. 3. 2017 pro první kolo přijímacího řízení. Zápisové lístky vydává rodičům deváťáků z důvodu evidence třídní učitel na konzultacích 4. 1. 2017 proti podpisu. Ostatním zájemcům z nižších tříd tiskneme zápisové lístky až poté, co shromáždíme všechny přihlášky – začátkem března.

Jednotné přijímací zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP pro základní vzdělávání. Testování zajišťuje společnost CERMAT a jednotlivé testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám. Pro čtyřleté obory vzdělání je 1. řádný termín centrálně zadávaných testů stanoven na 12. dubna 2017, 2. řádný termín na 19. dubna 2017. Pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií je 1. řádný termín stanoven 18. dubna 2017, 2. řádný termín na 20. dubna 2017. Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku je od 12. do 28. dubna 2017.