Významné návštěvy

24.1.2018
Návštěva školy a setkání se stonožkovými dětmi: Jeho Excelence Dominik princ de la Rouchefoucauld-Montbel, velkošpitálník Svrchovaného řádu maltézských rytířů a prezidentka hnutí Na vlastních nohou/Stonožka Běla Jensen

fotky
20.11.2017
V pondělí 20 listopadu 2017 jsme se zúčastnili nesmírně zajímavé a obohacující besedy s bývalou rozhlasovou moderátorkou paní Kamilou Moučkovou, pamětnicí těžkého období okolo roku 1968.
Její vyprávění o utajeném rozhlasovém vysílání z roku 1968 bylo velmi emotivní a místy až mrazivé. Zajímavé vyprávění zakončila paní Moučková četbou ze své knihy a také povídáním o bývalém prezidentu panu Václavu Havlovi, se kterým ji dlouhá léta spojovalo dobré přátelství.
Po celou dobu jsme paní Moučkovou pozorně poslouchali a uvědomili si, že bychom si měli vážit toho, že máme v České republice svobodu a demokracii..

fotky
4.9.2017
Školní rok 2017/18 zahájila Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2, prorektorka Univerzity Karlovy prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., absolvent školy Jan Vodňanský a předseda školské rady Ing. Jaroslav Petrásek. Zahájení se konalo kvůli stavbě školní jídelny na školním hřišti. Jan Vodňanský dětem zazpíval již tradiční písničku o pejskovi.

fotky
1.9.2016
V 8:00 hodin proběhlo slavnostní zahájení školního roku již tradičně před školou. Školní rok jsme zahájili s našimi olympioniky z Ria Adélou Hanzlíčkovou a bronzovým Lukášem Trefilem, s našimi absolventy Janem Vodňanským a operním pěvcem Adamem Plachetkou a tajemníkem MČ Praha 2 Michalem Kopeckým. Zazněla milá slova od všech našich hostů a tradiční písnička Jana Vodňanského o pejskovi. Všichni prvňáčci si prohlédli a potěžkali olympijskou medaili a oběma prvním třídám nakreslil Jan Vodňanský svého oblíbeného králíka.

fotky
1.9.2015
1.září 2015 se konalo tradiční slavnostní zahájení nového školního roku před naší školou. Sluníčko nám krásně svítilo, k dobré náladě zazpíval bývalý žák školy Jan Vodňanský. Bez jeho písniček bychom si již začátek roku ani nedovedli představit. Velkou radost nám letos udělala prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen, která přišla popřát nejen prvňáčkům, ale i všem dětem a učitelům radostný a úspěšný školní rok. Naším dalším hostem byl pan Václav Moravec, který přivítal prvňáčky a s velkým zájmem se šel podívat i na naše žáky devátých tříd. Na pódiu před školou jsme těmto dětem společně předávali diplomy mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, kterou všichni úspěšně složili na závěr školního roku. Pan Moravec dětem poblahopřál a zdůraznil význam znalosti cizích jazyků. Děti měly pak na pana Moravce několik otázek :-) a začal nám tak nový školní rok...

fotky
1.9.2014
Slavnostního zahájení nového školního roku 2014/15 a přivítání prvňáčků a jejich rodičů ve třídách se zúčastnili ministr kultury Daniel Herman, ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer, zastupitel MČ Prahy 2 Michal Uhl a pro dobrou náladu nám již tradičně zazpíval absolvent naší školy Jan Vodňanský.

fotky
2.9.2013
Slavnostního zahájení jubilejního školního roku 2013/2014 se zúčastnili velvyslanec Spolkové republiky Německo pan Detlef Lingemann, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Jindřich Fryč, tajemník MČ Prahy 2 Ing. Michal Kopecký a absolvent školy Jan Vodňanský.

fotky
3.9.2012
Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti arcibiskupa pražského Dominika kardinála Duky O.P., prezidentky hnutí Na vlastních nohou Běly Gran Jensen, zástupce NGŠ AČR generálmajora Miloslava Žižky, starostky MČ Praha 2 Jany Černochové a bývalého žáka Jana Vodňanského.

fotky
9.1.2012
Blahopřání arcibiskupu Dominiku Dukovi ke jmenování papežem Benediktem XVI. kardinálem, Arcibiskupský palác.

fotky
1.9.2011
Slavnostního zahájení školního roku 2011/2012 před budovou školy se zúčastnil primátor hl. města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc a tajemník MČ Prahy 2 Ing. Michal Kopecký. Dětem opět zazpíval náš milý absolvent Jan Vodňanský. Pan primátor uvítal ve třídách prvňáčky a předal jim dárky – stavebnice Lego.

foto
30.5.2011
V květnu 2011 byli naši žáci 7. až 9. ročníků v kině na filmu „Nickyho rodina“. Film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozitivním poselství. „Nickyho rodina“ odhaluje další peripetie osudů 669 českých a slovenských dětí, které zásluhou Nicholase Wintona přežily II. světovou válku.
Jedním ze zachráněných dětí byla i Dagmar Šímová, která přijala pozvání na besedu s našimi žáky. Jelikož hned druhý den odjížděla na oslavu 102. narozenin N. Wintona, požádali jsme ji o předání gratulace od žáků ZŠ Kladská.
Na snímku (viz příloha) předává paní Šímová gratulaci od žáků ZŠ Kladská Nicholasi Wintonovi.

foto
26.11.2010
Návštěva delegace Státního ministerstva kultu ze Saska z Německa v čele se státním tajemníkem Dr. Jürgenem Staupem a ředitelkou odboru Dr.Renate Streubel.
1.9.2010
Slavnostní zahájení školní roku 2010/2011. Při letošním počasí, obzvláště v posledních dnech, jsme se obávali deště a ošklivého počasí. Ale naši prvňáčci přilákali sluníčko, které nám rozjasnilo nejen ten dnešní den. Slavnostního zahájení v 8:00 hodin před školou se zúčastnili tajemník MČ Prahy 2 Ing. Michal Kopecký, vedoucí školského odboru MČ Prahy 2 Ing. Zuzana Folprechtová, vzácným a milým hostem byl absolvent naší školy, ředitel Národního divadla PhDr. Ondřej Černý a již tradičně nám s láskou zazpíval, rovněž náš absolvent a milý host, Jan Vodňanský.

foto
8.6.2010
Vernisáž výstavy Škaredá středa, aneb Praha 2 po náletu 14.2.1945 a jak vypadají tato místa dnes. Výstavu slavnostně zahájil autor výstavy PhDr. Jan B. Uhlíř a velice vzácný a milý host paní Jana Kánská - dcera Dr. Milady Horákové.

Fotky: 1 2
1.9.2009
Školní rok na Kladské zahájila ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová a Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka Českého výboru pro UNICEF, ředitel Siriri Mgr. Pavel Pola a Terezie Böhmová ze Siriri.
Po slavnostním zahájení před školou paní ministryně navštívila obě první třídy a velmi vřele a se srdcem promluvila k prvňáčkům i jejich rodičům.

fotky
18.11.2008
V rámci projektu společnosti Člověk v tísni - Jeden svět na školách - Příběhy bezpráví navštívila bývalá televizní hlasatelka z roku 1968, paní Kamila Moučková, naši školu. Proběhla dlouhá a velice živá beseda žáků 8. a 9. tříd na téma srpen 1968.

fotky
25.9.2008
Paní Ulla Elfenkämper, manželka německého velvyslance, přijala na Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze žáky, kteří se zúčastnili projektu "Knetegeschichten - Wie wäre es wenn..." a jejich příběhy byly vydány knižně. Tyto knihy jim zde byly slavnostně předány.

fotky
1.9.2008
Slavnostní zahájení školního roku za přítomnosti starostky MČ Praha 2 Jany Černochové, bývalé televizní hlasatelky roku 1968 Kamily Moučkové a hudebníka Jana Vodňanského.

fotky
16.6.2008
Přijetí dětí ministryní obrany České republiky Vlastou Parkanovou a udělení čestného uznání Adamu Ernestovi a Dominiku Váchovi za literární práce na téma „Příběhy válkou střižené“.

fotky
7.9.2007
Schůzka na Ministerstvu obrany, přijetí učitelů a zástupce žáků ministryní V.Parkanovou

foto
21.6.2007
Ministerstvo zahraničních věcí - přebírání ceny Gratias agit pro hnutí Na vlastních nohou - Stonožku z rukou ministra Karla Schwarzenberga

fotky
14.12.2006
Armádní generál Ing. Pavel Štefka a prezidentka hnutí Na vlastních nohou Běla Gran Jensen zahájili vernisáž výstavy ZOO v Kladské

fotky
6.4.2006
Armádní generál Ing. Pavla Štefka, starosta MČ Prahy 2 Mgr. Michal Basch, místostarostka MČ Prahy 2 PaedDr. Jana Rybínová.

více
fotky
6.12.2005
Naši žáci v Bruselu u generálního tajemníka NATO Jaap de Hoop Scheffera.

více
fotky
13.12.2004
Pan prezident Václav Klaus s chotí Lívií Klausovou.

celý článek
fotky
8.12.2004
Bývalý generální tajemník NATO George Robertson.

více
4.-5.11.2004
Dánská ředitelka Kristy Jacobsen z města Brøndby.
5.-7.10.2004
Anglická ředitelka Rennie Gaynor.