Zpráva o konání valné hromady - 13.6.2005

Dne 13.6.2005 se konala pod vedením předsedkyně Mgr. K.Brejlové řádná valná hromada Klubu rodičů a přátel školy při ZŠ Kladská. Byla zde schválena zpráva o hospodaření KRPŠ za uplynulé období a zpráva revizní komise. Na valné hromadě byla zvolena revizní komise ve staronovém složení (paní učitelky Dvořáková a Maštovská a paní Exnerová) a přítomní si vyslechli zprávu o činnosti klubu za uplynulé období včetně informace, plán činnosti na další školní rok a také informaci paní ředitelky Vávrové o plánech školy pro další školní rok.

Nejdůležitější závěry pro všechny členy klubu jsou následující:

  • KRPŠ bude i nadále pokračovat ve spolupráci se školou v pořádání výuky cizích jazyků formou klubových hodin a podporovat zahraniční spolupráci školy
  • klub bude i v příštím školním roce organizovat zájmové kroužky v obdobném rozsahu jako doposud
  • KRPŠ plánuje i pro další školní rok členské příspěvky od všech rodičů (předběžné plány naznačují, že by se tyto prostředky zčásti mohly použít k financování vybavení kabinetu fyziky)
  • KRPŠ bude ve spolupráci se Školskou radou a zřizovatelem nadále pokračovat v úsilí o zvýšení kvality stravování ve školní jídelně.

Současně s valnou hromadou KRPŠ proběhlo i Shromáždění rodičů, které zvolilo paní Hábovou jako nového zástupce z řad rodičů do Školské rady místo odstupujícího pana Kellera.

Další zasedání výboru KRPŠ proběhne v pondělí 5.9.2005. Přejeme všem hezké prázdniny.