Burza sportovních potřeb a zimního vybavení

V říjnu roku 2006 proběhla burza sportovních potřeb. Jednalo se o jednorázovou akci se zaměřením na bazar sportovních potřeb a zimního vybavení. Pro tyto účely byla v přízemí školy vyhrazena učebna. Vzhledem ke skutečnosti, že se jednalo o první bazar, zvolili jsme jednoduchý způsob, kdy si každý zajistil prodej či koupi věci osobně. Pokud bude ze strany žáků a rodičů dostatečný zájem, je možno na ni dále navázat konáním obdobných akcí.Pravděpodobně v návaznosti na konání třídních schůzek, včetně informovanosti s dostatečným předstihem.