Pedagogický sbor

Konzultační hodiny po předchozí telefonní dohodě.

Ředitelka školy :
Zást.řed. školy :
Ekonomická zástupkyně :
Hospodářka :
Výchovná poradkyně :
Metodička prevence :
Školní psycholožka :
Učitelé
Nj, D    
I.st., Aj 5.A ZDRAV *
I.st. 4.A  
Tv, Př 7.B *
M, F 5.B  
Čj, D 9.A  
I. st. 2.A  
Nj, Ov 8.A ZDRAV *
Nj, Aj, Fj, Šj    
Ch    
Čj, D, Vp 7.A  
M, Z 6.A LŽ, CYK, ZDRAV *
I. st. 1.B *
Nj, Aj    
Nj, Nk, Fj    
Pp    
Aj    
M, F 6.B ZDRAV *
I.st. 1.A *
1.st. 4.B  
Ak    
Nk, Nj    
Aj    
I. st. 3.B *
šk. psycholožka   LŽ, ZDRAV *
I.st. 3.A  
F, Pg   LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Aj, Nj 9.B *
It, Kt, Vyi, Pg, Pvd, F   LŽ, SB, LUS *
Nk, Nj    
I.st. 2.B  
Vv, Nj   *
Tv, Hv, Vkz 8.B LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Čj, Ov    
Pedagogičtí pracovníci v družině a školním klubu:
ŠD vedoucí ŠD
ŠD LŽ, ZDRAV *
ŠD ZDRAV *
ŠD  
ŠD ZDRAV *
ŠD  
ŠD LŽ, ZDRAV *
ŠK  
ŠK  
Školník: Mgr. Luboš Martínek
Recepční: Ilona Papežová, Alena Prokešová


* LŽ = instruktor lyžování, SB = instruktor snowboardingu, LUS = instruktor lezení na umělé stěně, CYK = instruktor cyklistiky, ZDRAV = zdravotník zotavovacích akcí