Pedagogický sbor

Konzultační hodiny po předchozí telefonní dohodě.

Ředitelka školy :
Zást.řed. školy :
Ekonomická zástupkyně :
Hospodářka :
Výchovná poradkyně :
Metodička prevence :
Školní psycholožka :
Učitelé
Nj, Ov, Děj    
I.st., Aj 4.A ZDRAV *
I.st. 5.B  
Tv, Př 6.B *
Aj, Ak, Ov 7.A *
F    
Čj, D, Ov 8.A  
I. st. 1.B  
I. st. 1.A ZDRAV *
Nj    
Nj, Aj, Fj, Šj    
Čj, D, VkZ 6.A  
M, Z, Rv 9.A LŽ, CYK, ZDRAV *
I. st. 4.B *
Nj, Aj    
Čj, Aj    
Nj, Nk, Fj    
Ch   LŽ, SB, LUS, ZDRAV *
M, F 9.B  
I.st. 3.A *
1.st. 5.A  
Nk, Nj    
I. st. 2.B *
šk. psycholožka   *
I.st. 2.A  
F, Pč   LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Aj, Nj 8.B *
Pč, F   LŽ, SB, LUS *
Nk, Nj    
I.st. 3.B  
Vv, Nj   *
Tv, Hv 7.B LŽ, LUS, CYK, ZDRAV *
Čj, Ov, Děj    
Pedagogičtí pracovníci v družině a školním klubu:
ŠD vedoucí ŠD
ŠD LŽ, ZDRAV *
ŠD  
ŠD  
ŠD ZDRAV *
ŠD  
ŠD *
ŠK  
ŠK  
Školník: Mgr. Luboš Martínek
Recepční: Ilona Papežová, Alena Prokešová


* LŽ = instruktor lyžování, SB = instruktor snowboardingu, LUS = instruktor lezení na umělé stěně, CYK = instruktor cyklistiky, ZDRAV = zdravotník zotavovacích akcí