Klub rodičů a přátel školy Kladská

Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská byl založen ve školním roce 1996-1997. Klub vznikl z iniciativy rodičů a je neziskové dobrovolné sdružení fyzických a právnických osob. Jeho úkolem je spolupracovat s vedením školy a jejím pedagogickým sborem a zároveň hájit zájmy rodičů a žáků při jednání s vedením školy a pedagogickým sborem. Na valné hromadě dne 30. 5. 2016 se Klub rodičů a přátel školy při ZJŠ Kladská v souladu s občanským zákoníkem transformoval na spolek pod novým názvem Klub rodičů a přátel školy Kladská, z.s.

KRPŠ s vedením školy a jejím pedagogickým sborem úzce spolupracuje na zajištění nadstavbové výuky a mimoškolní činnosti žáků. Vzhledem k zaměření školy na rozšířenou výuku jazyků KRPŠ zajišťuje a financuje doplňkové jazykové hodiny (např. pro 1. stupeň: německý jazyk, anglický jazyk, pro 2. stupeň: český jazyk). KRPŠ se rovněž podílí na financování a ve spolupráci s vedením školy organizování zájmových kroužků pro mimoškolní vyžití žáků školy. V případě dostatečného zájmu rodičů a žáků je schopen KRPŠ zajistit upravení a další rozšíření nabídky těchto zájmových kroužků. KRPŠ též spolupracuje se školou na zlepšení výukového prostředí pro žáky a spolufinancuje některé oblasti technického zabezpečení výuky na škole.

KRPŠ každoročně zajišťuje přivítání nových žáků do prvních ročníků a spolupracuje na přípravách rozloučení se žáky 9. ročníků. V roce 2002 se KRPŠ významně podílel na uspořádání oslav stoleté existence školy a v roce 2013 pak na organizaci oslav 111. výročí založení školy.

V současné době pracují v naší škole pod patronací KRPŠ tyto kroužky.

Výbor spolku pod vedením předsedy KRPŠ panem Mgr. Michalem Müllerem se pravidelně schází cca 1x za dva měsíce, a to ve 3. patře, místnosti č. 306 od 17.00 hod. (Případné změny sledujte na nástěnce KRPŠ ve vestibulu školy) Místopředsedkyní je paní Mgr. Jiřina Ernestová a pokladníkem paní Kateřina Dvořáková. Ve výboru KRPŠ pracují namnoze rodiče, kteří jsou sami rovněž absolventy ZŠ Kladská a mají proto ke škole dlouhodobý vztah. Ostatně nejen ve výboru KRPŠ, ale i při oslavách výročí založení školy jsme zaznamenali, že dnešní žáci jsou často již 3. až 4. generací žáků školy v jedné rodině.

Výbor KRPŠ (seznam členů)

Dokumenty:


Příští schůzka KRPŠ proběhne v pondělí 10. září 2018 v 17 hodin.