Školní klub

Do ŠK mají přístup žáci 5. až 9. ročníku. Platba je hrazena Klubem rodičů a přátel školy, tudíž mají do ŠK přístup ti žáci, jejichž rodiče zaplatí na třídní schůzce příspěvek KRPŠ 500.- Kč.

 

Oddělení A pro 5. třídy – Marta Kadlecová
učebna 110
Pondělí 12:45 - 16:00
Úterý 12:45 - 16:00
Středa 12:45 - 16:00
Čtvrtek 12:00 - 16:00
Pátek 12:45 - 15:00


Oddělení B pro 6. – 9. třídy – Mgr. Jana Prchalová
učebna 129
Pondělí 6. a 7. vyuč. hodina
Úterý 6. a 7. vyuč. hodina (6. hod. v 310)
Středa 6. a 7. vyuč. hodina
Čtvrtek 5., 6. a 7. vyuč. hodina (5. a 6. hod. v 211)
 


  Vnitřní řád ŠK - rok 2015/2016 formát MS Word formát PDF