Informace školní jídelny ZŠ Kladská
školní rok 2017/2018

Vaříme od pondělí 4. 9. 2017, na tento den je potřeba si jídlo objednat do 9 hodin u třídního učitele.

Na další dny jsou obědy zajištěny automaticky. První týden vaříme pouze jedno jídlo.

Na stránce školy pod „školní jídelna“ bude pro vás připravený balíček informací, včetně přihlášky na stravování.

Důležité adresy

1. kladska.cz - školní jídelna
  • přihláška ke stravování, je možné odeslat e-mailem na jidelna@kladska.cz, nebo odevzdat osobně v kanceláři ŠJ od 28.8.2017, denně mezi 8 - 12 hodinou.
  • obědy na září budete platit v hotovosti předem, dostanete VS žáka a čip za 28,- Kč, který je nevratný, a při ztrátě nebo poškození si musíte zakoupit nový.
  • organizační Řád ŠJ
2. http://strav.nasejidelna.cz/0012 - internetové objednávání obědů

Způsoby platby
  • souhlas s inkasem / účet 4630309/0800 / platba se provádí 25. den v měsíci, k založení potřebujete VS žáka
  • trvalý příkaz / platbu zadejte k 20. dni v měsíci na následující měsíc předem 4630309/0800
  • jednorázově na více měsíců
  • hotově – výjimečně / první třídy na září /
  • sporožiro ze sporožirového účtu na číslo sběrného účtu ŠJ Kladská / účet 0100249591, platba se provádí 26. den v měsíci DOPORUČUJI

Obědy se vydávají jenom těm žákům, kteří mají obědy uhrazeny!

Jana Macháčková
vedoucí ŠJ Kladská
Kladská 1
120 00 Praha 2 - Vinohrady
telefon: 222 521 825, 604 209 714
e-mail: jidelna@kladska.cz>
internetové objednávání: http:/strav.nasejidelna.cz/0012