Zápis do 1.tříd - rezervace časového termínu

http://kladska.cz/zapis