Třídní schůzky rodičů s novými třídními učiteli

Týká se tříd 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 4.A, 5.B, 6.A, 6.B