Třídní schůzky: 1. třídy a třídy s novým třídním učitelem, 17:00 hodin