Příběhy bezpráví – II. Část

beseda s Martinem Mejstříkem, 9. třídy