Prevence: Dopravní výchova – „Jezdím/chodím jako člověk“

Peer program - žáci 7.A a 1. a 2. třídy.