Prevence: Dopravní hřiště, Muzeum policie ČR

3. třídy