Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I pro žáky 9. ročníku

Aktuální nařízení vlády zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Z tohoto důvodu se zkoušky DSD přesouvají na blíže neurčené datum.