Mezinárodní jazyková zkouška Deutsches Sprachdiplom I pro žáky 9. ročníku

písemná část