Konzultace -17:00 – 18:00 hodin

Omluveni: J. Klimentová, K.Hájková, J. Tlapák, O. Vacek, M. Urbanová.

Během konzultací bude probíhat vydávání zápisových lístků rodičům žáků devátých tříd - 9.A u třídní učitelky, 9.B u paní ředitelky v ředitelně školy.