Konverzační soutěž v německém jazyce, krajské kolo

1. místo: Alžběta Horáková, 9. B (postup do národního kola).  Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!