Den válečných veteránů – nám. Míru

Proběhne soutěž mezi školami Prahy 2, 9. třídy