Dokumenty

Formuláře
  Žádost o uvolnění žáka z výuky formát MS Word formát PDF
  Žádost o pravidelné uvolňování žáka z výuky formát MS Word formát PDF
  Žádost o přestup do ZŠ Kladská (2.-9. ročník) formát MS Word formát PDF
  Žádost o odklad povinné školní docházky dítěte formát MS Word formát PDF
  Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na škole v přírodě formát MS Word formát PDF
  Souhlas rodičů se zařazením dítěte na zahraniční výjezd formát MS Word formát PDF
 

Školní řád
formát PDF
 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Fakultní školy PedF UK Praha 2, Kladská 1. (Klasifikační řád)
formát PDF
 

Vnitřní řád ŠD
formát PDF
 

Vnitřní řád ŠK
formát PDF
 

Výroční zpráva
Svázaná výroční zpráva včetně příloh a fotografií je k nahlédnutí v kanceláři školy.
 

ICT plán školy

Protože ICT plán naší školy obsahuje mnoho důvěrných informací o škole a jejím vybavení, je k nahlédnutí u vedení školy.
Děkujeme za pochopení.

 

Školní vzdělávací program

formát PDF (2,2 MB)

 

Preventivní program školy

formát PDF

 

Střednědobý výhled hospodaření

formát PDF

 

Schválený rozpočet 2018

formát PDF