Návštěva pana prezidenta Václava Klause

V pondělí 13. prosince navštívil pan prezident Václav Klaus s manželkou Livií městskou část Praha 2. Dopoledne v 10.15 hodin přijela celá delegace do naší školy. Po přivítání si prezidentský pár v doprovodu zástupců MČ Praha 2 včetně pana starosty Mgr. Michala Basche poslechl u vánočního stromečku německé koledy v podání 3. a 4. třídy. Potom následovala prohlídka stonožkové výstavy výtvarných prací žáků školy. Zavedli jsme pana prezidenta také do výuky, kde nejprve shlédl hodinu němčiny v 7. B. S paní Klausovou velice ocenili skutečnost, že se děti učí nejprve německý jazyk a pak přibírají angličtinu. Pan prezident žákům zdůraznil nutnost učit se cizí jazyky, zvláště pak německý a anglický jazyk. Ocenil také výslovnost našich žáků. Další třídou, kterou delegace navštívila, byla 3. A. Zde manželský pár pohovořil s dětmi, zajímal se o obsah výuky v prvouce, českém jazyce i jiných předmětech. Seznámili se s naším integrovaným žákem. Na závěr žáci 6. tříd zazpívali česky a anglicky koledy, pan prezident a paní Klausová zapsali do školní kroniky. Děti předaly hostům vlastnoručně vyrobené dárky. Pan prezident dostal hedvábnou kravatu s logem školy a paní Klausová malovaný hedvábný šátek s emblémem školy. Žáci utvořili špalír, kterým celá delegace odcházela k autům. V 10.55 celá kolona od školy odjížděla.

Byla to pro nás velmi významná návštěva, ale současně velmi milá, pan prezident i jeho manželka byli velmi vstřícní, naslouchali dětem i dospělým, s každým mile pohovořili.

Mgr. Kateřina Vávrová